Ειμαστε δίπλα σας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καποδιστρίου 39

351 00 Λαμία
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Τηλ. 22310 43825

Email : info@zaxaris-energy.gr

ΩΡΑΡΙΟ

ΔΕΥ – ΤΕΤ – ΣΑΒ 09:00 – 14:00

ΤΡΙ – ΠΕΜ – ΠΑΡ 09:00 – 14:00 & 18:00 – 20:00